Χώρος στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων π.χ ταξί