Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά