Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή άλλου εμποδίου