Στάθμευση εκ περιτροπής. Απαγορεύεται η στάθμευση κατα τις ημερομηνίες με μονό αριθμό π.χ 11 του μήνα