Στάθμευση εκ περιτροπής. Απαγορεύεται η στάθμευση κατα τις ημερομηνίες με ζυγό αριθμό π.χ 12 του μήνα