Προχωρήστε ή προχώρα για προσωρινά οδικά έργα με χρήση πινακίδας με το χέρι