Προεπιλογή λωρίδας σε κυκλικό κόμβο με την αριστερή λωρίδα να είναι αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων καθώς και κυκλοφορίας άλλων οχημάτων με επιτρεπόμενη πορεία μόνο αριστερα