Ο αναγραφόμενος αριθμός δείχνει τον ανώτατο όριο ταχύτητας π.χ 50 χιλιόμετρα/ώρα