Ορεινός δρόμος που οδηγεί στο μέρος που αναγράφεται (ανοικτός μόνο για οχήματα με αντιολισθητικά ελαστικά)