Κλειστός δρόμος σε όλα τα οχήματα και από τις δύο κατευθύνσεις