Επίπεδη διασταύρωση με σιδηροδρομική γραμμή με κινητά φράγματα