Δρόμος με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας με την αριστερή λωρίδα να είναι αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων εκτός εάν η οδική σήμανση/σηματοδότηση επιτρέπει τη χρήση της από άλλα οχήματα