Δρόμος με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας με την αριστερή λωρίδα να είναι αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων καθώς και κυκλοφορίας άλλων οχημάτων με επιτρεπόμενη πορεία αριστερά