Απαγορεύεται η διέλευση σε φορτηγά. Η αναγραφή της χωρητικότητας είτε στην ίδια πινακίδα (π.χ 7.5 τόνοι) ή σε επιπρόσθετο πλαίσιο τοποθετημένο κάτω από το σήμα θα σημαίνει ότι η απαγόρευση ισχύει μόνο αν το επιτρεπτό βάρος του οχήματος ξεπερνά τον αναγραφόμενο αριθμό.