Απαγορεύεται η διέλευση σε οχήματα με μέγιστο πλάτος πέραν των π.χ. 2 μέτρων