Ανώμαλο οδόστρωμα (Κίνδυνος για οχήματα μακράς βάσης)