Έξοδος από τη ζώνη στάθμευσης περιορισμένης διάρκειας