Φωτεινοί Σηματοδότες Τροχαίας

Πράσινος φανός

Πράσινος φανός

Πράσινος φανός

 

Το όχημα μπορεί να περάσει τη γραμμή στάσης και τους φωτεινούς σηματοδότες και να προχωρήσει, εκτός αν η πορεία του εμποδίζεται από άλλα οχήματα.

 

Κίτρινος φανός

Κίτρινος φανός

Κίτρινος φανός

 

Σημαίνει απαγόρευση όπως και η ένδειξη του κόκκινου φάνου εκτός αν κατά τη στιγμή της αλλαγής της ένδειξης από πράσινο σε κίτρινος το όχημα βρισκόταν τόσο κοντά την γραμμή στάσης ή τους φωτεινούς σηματοδότες που καθιστούσε επικίνδυνη τη στάση του οχήματος πριν από τη γραμμή στάσης ή τους φωτεινούς σηματοδότες.

 

Κόκκινος φανός

Κόκκινος φανός

Κόκκινος φανός

 

Σημαίνει απαγόρευση για κάθε όχημα να προχωρήσει πέραν της γραμμής στάσης ή πέραν τοθ σημείου από το οποίο ο οδηγός μπορεί να βλέπει το φωτεινό σηματοδότη που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του σε περίπτωση όπου η γραμμή στάσης δεν είναι ευκρινώς ορατή ή δεν υπάρχει χαραγμένη στο δρόμο.

 

Κόκκινος και Κίτρινος φανός

Κόκκινος και Κίτρινος φανός

Κόκκινος και Κίτρινος φανός

 

Η ταυτόχρονη ένδειξη του κόκκινου και του κίτρινου φανού προορίζεται να παράσχει στον οδηγό χρόνο προετοιμασίας για εκκίνηση και σημαίνει επικείμενη αλλαγή της ένδειξης σε πράσινο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η απαγόρευση της ένδειξης του κόκκινου ακυρώνεται.

 

Κόκκινος φανός με πράσινα βέλη

Κόκκινος φανός με πράσινα βέλη

Κόκκινος φανός με πράσινα βέλη

 

Η ένδειξη πράσινου φανού με απεικόνιση σχήματοσ βέλους σημαίνει ότι το όχημα μπορεί να περάσει τη γραμμή στάσης και τους φωτεινούς σηματοδότες και να προχωρήσει προς την κατεύθυνση των βέλων.

 

 

 

Κίτρινος φανός

Κίτρινος φανός

Η ένδειξη κίτρινου φανού σε φωτοελεγχόμενος κόμβους που αναβοσβήνει σημαίνει ότι υπάρχη βλάβη στους φωτεινούς σηματοδότες και οι οδηγοί πρέπει να οδηγούν με ιδιαίτερη προσοχή, να ελαττώνουν ταχύτητα και να δίνουν προτεραιότητα σε οχήματα που προσεγγίζουν τη συμβολή από τα δεξιά τους.

Στην περίπτωση διάβασης πεζών που ελέγχεται με φωτεινούς σηματοδότες, η ένδειξη του κίτρινου φανού να αναβοσβήνει σημαίνει ότι το όχημα οφείλει να σταματήσει αν υπάρχει πεζός στη διάβαση.

 

 

Φωτεινοί Σηματοδότες για Καθοδήγηση των Πεζών

ΑΝΑΜΟΝΗ (Κόκκινη Σιλουέτα – «Σταμάτης»)

ΑΝΑΜΟΝΗ (Κόκκινη Σιλουέτα -

ΑΝΑΜΟΝΗ (Κόκκινη Σιλουέτα – «Σταμάτης»)

 

Απαγορεύεται στους πεζούς να μπαίνουν στη διάβαση πεζών προτού φανεί η Πράσινη Σιλουέτα «Γρηγόρης»

 

 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ (Πράσινη Σιλουέτα – «Γρηγόρης»)

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ (Πράσινη Σιλουέτα - "Γρηγόρης")

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ (Πράσινη Σιλουέτα – «Γρηγόρης»)

 

Επιτρέπεται στους πεζούς να διασταυρώνουν