Σήμανση Οδοστρώματος

Γραμμές κατα μήκους του Οδοστρώματος

Κεντρική διαχωριστική γραμμή. Απαγορεύεται η διασταύρωση της

Κεντρική διαχωριστική γραμμή. Απαγορεύεται η διασταύρωση της

Κεντρική διαχωριστική γραμμή. Απαγορεύεται η διασταύρωση της

Κεντρική διαχωριστική γραμμή. Απαγορεύεται η διασταύρωση της

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεντρική διαχωριστική γραμμή. Επιτρέπεται η διασταύρωσή της με προσοχή.

Κεντρική διαχωριστική γραμμή. Επιτρέπεται η διασταύρωσή της με προσοχή.

Κεντρική μικτή διαχωριστική γραμμή. Επιτρέπεται η διασταύρωσή της μόνο για τα οχήματα που έχουν την διακεκομμένη γραμμή στην πλευρά διακίνησης του

Κεντρική μικτή διαχωριστική γραμμή. Επιτρέπεται η διασταύρωσή της μόνο για τα οχήματα που έχουν την διακεκομμένη γραμμή στην πλευρά διακίνησης του

Οριογραμμή οδοστρώματος (λευκή)

Οριογραμμή οδοστρώματος (λευκή)

Οριογραμμή οδοστρώματος (κίτρινη) σε αστικούς δρόμους απαγορεύεται η στάθμευση

Οριογραμμή οδοστρώματος (κίτρινη) σε αστικούς δρόμους απαγορεύεται η στάθμευση

Διπλή κίτρινη γραμμή οδοστρώματος σε αστικούς δρόμους απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση

Διπλή κίτρινη γραμμή οδοστρώματος σε αστικούς δρόμους απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση

Καθοδηγητική γραμμή σε κόλπους στάσης οχημάτων ή λεωφορείων (Λευκή ή Κίτρινη)

Καθοδηγητική γραμμή σε κόλπους στάσης οχημάτων ή λεωφορείων (Λευκή ή Κίτρινη)