Πιστοποιητικό Υγείας

Πιστοποιητικό υγείας απαιτείται να υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για απόκτηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης στις εξής περιπτώσεις:

  • Αν η αίτηση αφορά τις κατηγορίες Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε, ΓΙ, ΓΙ+Ε, Δ1, Δ1+Ε, και ειδικές κατηγορίες Ζ, Η, Θ (δεύτερη ομάδα).
  • Αν έχετε συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας σας.
  • Σε περίπτωση αιτητή με σωματική αναπηρία.

Σχετικά Αρχεία: